Het Rieten Dak

NovaRiet kunstriet

Lid van BNI Clementi

Brandbestrijding rieten daken

In 2005 is er een product op de markt gekomen dat aan de strenge eisen van de nieuwe brandnormen ten aanzien van vliegvuur neergelegd in het Bouwbesluit en de Model-Bouwverordening voor de Nederlandse Gemeenten voldoet. Het is een blusinstallatie die bij een beginnend vuur zorgt voor een film van water op het rietendak waardoor een eventuele rietendak brand in de kiem wordt gesmoord. Dit systeem heeft als voordeel dat er alleen met water gewerkt word.

De uitvoering.
De blusinstallatie bestaat uit een leidingstelsel waarmee bluswater onder druk naar de sproeikoppen wordt gevoerd. Detectie vind automatisch plaats middels vlamdetectoren. Deze zijn dermate gevoelig dat een vlam ter grootte van een aansteker op 7 meter wordt opgemerkt.Besturing geschiedt door en minicomputer, een zogenaamde Programmable Logic Controller (PLC).

  

Op het moment dat de vlamdetector een vlam ontdektschakelt de plc automatisch de waterklep van het betreffende deel van het rietendak open. Gelijktijdig volgt er een akoestisch en optisch signaal Binnen enkele seconden na ontdekking van de vlam door een detector bereikt het water de sproeikoppen. Deze vernevelen het water net onder de nokvorsten waardoor er een film van stromend water op het dak ontstaat.

De vlam wordt binnen een paar minuten gedoofd. Hierna gaat de voedingsklep dicht en wordt het systeem ontwaterd. Het systeem herstart zichzelf automatisch, maar er blijft melding aanwezig op het display zodat u als klant weet dat het systeem heeft gewerkt.Na controle en reset door de installateur keert het systeem weer in de beginstand terug.

Om brand op een rietendak te voorkomen en te bestrijden zijn er verschillende methodes.

Een ontwikkeling die vooral veel heeft bijgedragen tot het verkleinen van het brandgevaar is de ontwikkeling van het schroefdak. Bij dit dak wordt het riet rechtstreeks op een gesloten ondergrond aangebracht. Er bevindt zich niet langer een luchtspouw (of andere open ruimte) onder het rietpakket. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat zuurstof van binnenuit, door een vuurhaard op het dak wordt aangezogen. Waardoor een eventuele rietbrand niet echt uitbreekt maar het riet slechts gaat smeulen of zelfs dooft.

Deze constructie is niet langer wind-en tocht open maar indien goed aangebracht vormt het dak een gesloten constructie. Voor nog meer brandveiligheid, bijvoorbeeld een bepaalde tijd brandveilig ook bij brand van binnen uit, dan kan het schroefdak worden bevestigd op een steenwolpaneel met een bewezen brandweerstand. Wij leveren ook brandwerende dakpanelen.

De laatste 15 jaar heeft zich een behoorlijke ontwikkeling voorgedaan ,die heeft geleid tot een nieuwe generatie brandvertragers: deze bezitten een goede brandvertragende werking en zijn niet schadelijk voor het riet, indien deze juist (dus niet te dik) worden aangebracht. De coating wordt na het dekken van het dak aangebracht (gespoten).
Geen enkele coating maakt het rieten dak onbrandbaar,wel maken coatings het riet succesvol brandvertragend. Een derde mogelijkheid om aan het bouwbesluit te voldoen is het instaleren van een goedgekeurde sprinklerinstallatie.Dit komt erop neer dat zodra er een vlam gedetecteerd wordt de blusinstallatie in werking treed, eventueel gekoppeld aan een melding bij de brandweer .

Een vierde mogelijkheid is het lightspeed fire detecion system is een branddetectie systeem die buiten aan het dak wordt bevestigd. Op en aan het rietendak wordt een kunststofvezel bevestigd,door deze vezel wordt een lichtsignaal gestuurd. Bij brand zal de vezel smelten en wordt het lichtsignaal onderbroken. De ontvanger detecteert dit en zorgt. voor een alarm. Binnen zal een luide sirene te horen zijn. Daarna kan er direct een melding worden verstuurd aan een meldkamer welke de brandweer kan informeren. Het systeem is volledig weerbestendig en kan eenvoudig worden aangebracht,ook op bestaande daken.

Met de bovenstaande methodes zoals sprenkelinstallatie, brandvertragend behandelen, gesloten constructie of branddetectie zal het absoluut een veiliger gevoel geven. De kosten van de verzekering zal hierdoor hetzelfde zijn als een pannen dak.

In artikel 2.85 wordt bepaald dat een dak niet brandgevaarlijk mag zijn wanneer het pand is gelegen binnen 15 meter van de perceelgrens. Er zijn op dit moment 3 manieren om aan deze eis te voldoen:

  • Het bouwen volgens gelijkwaardigheid.
  • Het toepassen van een goed gekeurde brandvertragende coating of,
  • Het installeren van een goedgekeurde sprinklerinstallatie.
  • Een rietendak voorzien van 1 van bovenstaande oplossingen voldoet aan deze eis.
  • Geen enkele gemeente in Nederland kan voor een dergelijk rieten dak op technische gronden de bouwvergunning weigeren.

Impregneren rieten dak
Brandvertragers zijn coatings die het riet brandvertragend maken. Geen enkele coating maakt het rieten dak onbrandbaar, wel maken coatings het riet succes vol brandvertragend. Een nieuw pand te bouwen binnen 15 meter van de perceel grens mag overeenkomstig NEN 6063 geen brandbaar rieten dak hebben. De bouwer moet dit aan kunnen tonen. In de Nederlandse norm NEN 6063 word een beproevingsmethode omschreven voor de bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken (de zogenaamde vliegvuur proef).

Het gewone rietendak met een open of gesloten constructie komt niet door deze proef. Een rieten dak behandeld met een brandvertrager komt wel door deze proef en is dus een "onbrandbare" dakbedekking in de zin der wet. Er zijn op dit moment 3 riet coatings voor dit doel door TNO beproeft en goed bevonden datum: 1 mei 2009.


Direct Contact Gratis Inspectie Gratis OfferteWe gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo goed mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je instemt met het gebruik van deze cookies. Lees meer

Ja, ik begrijp het