Nieuwe rieten kap

We hebben deze boerderij in Heelsum voorzien van een nieuwe rieten kap. Om dit mogelijk te maken hebben we allereerst goed gekeken naar de lichtinval in de boerderij en de constructie van de huidige kap. We hebben op die manier een werkwijze uit kunnen stippelen, op basis waarvan we de bestaande kap op een degelijke wijze konden verwijderen. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de nieuwe rieten kap, die overloopt in een plat dak.